Scoala Mihu Dragomir Braila Scoala Mihu Dragomir Braila Scoala Mihu Dragomir Braila
 Şcoala Gimnazială “Mihu Dragomir” Brăila

 Bine aţi venit!

Dascălii Noștri

VIZIUNEA și MISIUNEA ŞCOLII

Viziunea școlii

Ideea de bază a viziunii școlii asupra educației derivă din idealul educațional al școlii românești, așa cum este formulat în  Legea Educației Naționale 1/2011, Titlul 1 – Dispoziții generale, Art. 2 (3): “Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, pentru participarea cetăţenească activă în societate, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii.”

Prin urmare, viziunea Școlii Gimnaziale “Mihu Dragomir” este:

Fiecare copil are drumul lui iar noi îl ajutӑm sӑ îl aleagӑ pe cel mai bun.

 Misiunea Școlii

Școala Gimnazială „Mihu Dragomir” promovează un învăţământ de calitate, deschis şi flexibil, capabil să asigure accesul egal pentru toţi elevii, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, sau apartenenţă religioasă, din perspectiva formării de abilităţi, competenţe, atitudini şi valori necesare unei inserţii sociale optime. Într-o societate în continuă schimbare înțelegem să le oferim elevilor noștri opțiuni multiple de dezvoltare și autocunoaștere astfel încât, în viitor să aibă un traseu educațional și profesional de succes.

Școala noastră urmărește prin întreaga activitate să creeze un mediu propice pentru formarea și dezvoltarea personalității elevilor, a deprinderilor necesare continuării studiilor liceale sau profesionale.

Un interes deosebit se acordă excelenței, pe care o apreciem și recompensăm atât în rândul elevilor cât și al cadrelor didactice.

În aceeași măsură, școala noastră asigură un mediu intern favorabil formării și dezvoltării fiecăruia din cadrele didactice și nedidactice ce activează și vor activa în această unitate de învățământ.

 

Galerie Foto

 

Scroll Up